Budovy

Montáže na budovách jsou rozděleny na dvě skupiny. Jde v podstatě pouze o rozdělení co do velikosti instalovaného výkonu a náročnosti na prostor a obsluhu.


Malý fotovoltaický systém
Soukromé systémy jsou instalace o výkonech od jednoho až po desítky kilowattů. Převážmá většina z nich je budována na střechy rodinných domů. Vyprodukovaná energie slouží převážně na pokrytí vlastní spotřeby a v některých případech je to množství dostatečné k naprosté soběstačnosti.


Komerční fotovoltaický systém
Komerční systémy zahrnují instalace na veřejných a komerčních budovách, jako jsou školy, ůřady, obchodní centra, výrobní a skladovací haly, atd. Jádrem je využití jinak nevyužitelných ploch, jakými třechy a v některých případech i stěny těchto budov jsou. Instalovaný výkon se zde pohybuje od desítek až po stovky kilowattů. Elektřina je pak využita jak k pokrytí vlastní spotřeby, tak k šíření do veřejné distribuční sítě.