Volné plochy
Solární energie, ekologická energie | Volné plochy | Soloenergy


Velké fotovoltaické elektrárny jsou komplexy s výkony v rozsahu desítek kilowattů až stovek megawattů. Už při vypracovávání projektů počítáme s tím, že celá stavba je prvoplánově pouze dočasné dílo a bude jí tedy v budoucnu potřeba co nejefektivněji odstranit. Konstrukce je zde pevně ukotvena do země. My upřednostňujeme ukotvení zemnímy šrouby, jelikož je to nejrychlejší a nejméně nákladná metoda. Po uplynutí určité doby je možné rychlé odstranění a pozemek lze znovu lehce využít. Celokovová konstrukce včetně zemních šroubů je tedy ideálním řešením, jelikož kovy se budou vykupovat k opětovnému využití vždy.

Stacionární konstrukce
Pevné konstrukce jsou v převážné většině případů použity jako nosný prvek při výstavbě fotovoltaických elektráren. Tato metoda je sice nejméně nákladná, ale nepřináší takové dlouhodobé výnosy jako výstavba na sledovačích.Sledovač
Výstavba fotovoltaiké elektrárny na polohovacích systémech, neboli na sledovačích obnáší sice větší počáteční investici, ale bohatě se Vám vrátí. Výtěžnost je totiž oproti výstavbě na stacionárních konstrukcích větší. Sledovače lze rozdělit na dva typy.

Jednoosé a dvouosé.
Výtěžnost
Jednoosé sledovače mají svou jednu osu pevně nastavenou pod celoročně ideálním náklonem. Podle této osy se pak otáčí a sledují pohyb slunce po obloze od jeho východu až po západ. Tento způsob tak umožňuje lepší expozici panelů slunečnímu záření než je tomu u stacionárních konstrukcí.

Dvouosé sledovače dovolují pohyb jak horizontálně tak vertikálně. Tím umožňují maximální celoroční expozici fotovoltaických panelů slunečním paprskům. Takováto instalace vyrobí zhruba o 30% více energie oproti použití konstrukce stacionární.