Měniče napětí

Fromius IG Plus
Měniče nebo-li invertory, někdy také nazývané jako střídače jsou srdcem celé fotovoltaické instalace. Ať už se jedná o malý systém na střeše horské chaty zapadlé kdesi v pustině, nebo o velkou fotovoltaickou elektrárnu produkující velké objemy elektrické energie. Právě vhodně zvolené měniče Vám budou upravovat elektřinu vyprodukovanou fotovoltaickými panely na požadované parametry daného systému. Zde je dobré vědět jakým způsobem bude takovýto celek využíván. Potřebujete elektřinu na odlehlých místech naší planety, kde široko daleko není dostupná veřejná elektrická síť, nebo se jednoduše od takovéto sítě odpojit a produkovat si elektřinu vlastní? Plánujete výstavbu megawattové elektrárny, za účelem přímé dodávky elektrické energie do veřejné sítě, nebo uvažujete o systému na pokrytí spotřeby Vašeho rodinného domu či komerčních prostor?Rozlišujeme dva základní způsoby využití fotovoltaických instalací.

On-grid system
On Grid - v tomto případě je fotovoltaická instalace trvale připojena na veřejnou rozvodnou síť elektrické energie. Právě takto jsou projektovány a budovány fotovoltaické systémy na rodinných domech, komerčních budovách i velké fotovoltaické elektrárny. Celý systém je navržen tak, aby produkovaná elektrická energie částečně nebo úplně kompenzovala požadavky daného objektu. V případě, že množtví energie dodávané fotovoltaickou elektrárnou není dostatečné, dochází k odběru elektrické energie z veřejné rozvodné sítě. Například v zimních měsících, nebo v noci, Jestliže fotovoltaický systém generuje větší množství elektřiny než jaká je aktuální spotřeba objektu, je tato přebytečná energie šířena do veřejné rozvodné sítě. U velkých fotovoltaických elektráren je pak veškerá vyprodukovaná elektrická energie dodávána do veřejné rozvodné sítě.


Off-grid system
Off Grid - touto metodou navržená instalace není napojena na veřejnou rozvodnou síť. Takovému systému se proto také říká „ostrovní“. Více než dvě miliardy lidí žijí v realitě, která je pro většinu obyvatel naší planety nepochopitelná. V oblastech daleko od elektráren a tudíž bez možnosti napojení na elektrickou rozvodnou síť. Zde nachází fotovoltaika uplatnění jako žádná jiná technologie. Předností je totiž dlouhá životnost a snadná montáž. Jádrem tohoto řešení je ukládání vyprodukované energie v bateriích. Takto uschovaná energie pak pokrývá noční spotřebu.